e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

FAQ - Časté dotazy

Vyberte si kategóriu, do ktorej patrí Vaša otázka.

?Ako prebieha odborná skúška?

Pozrite si video:

? Ako sa môžem prihlásiť na skúšku?

Na skúšku sa prihlasujete tak, že vyplníte prihlášku. Zo zoznamu termínov si vyberiete mesto a konkrétny termín (dátum a čas). Termíny sú vždy uvedené na pár mesiacov dopredu a priebežne sa dopĺňajú.
Kliknutím na:
        sa Vám zobrazia detailnejšie informácie o termíne
        sa Vám zobrazí prihláška, kde v jednotlivých krokoch vyplníte požadované údaje

Ak ste už registrovaný užívateľ, zadaním prihlasovacích údajov budete toho musieť vyplniť menej ☺. Všetky pokyny a informácie ku skúške (miesto konania, čas) Vám budú zaslané emailom v pozvánke na skúšku – 7 dní pred konaním skúšky.

?
Na niektoré termíny nie je možné sa prihlásiť?

Na každom termíne je nejaká kapacita a niektoré termíny môžu byť už obsadené resp. rezervované pre určitú banku alebo firmu. V takom prípade si treba nájsť najbližší voľný termín.

?
Ako prebieha skúška, čo je potrebné si priniesť?

Skúška prebieha elektronicky a test sa vypĺňa na tabletoch. Test obsahuje 30 otázok, ku každej sú tri možnosti pričom iba jedna je správna. Čas na vyplnenie testu je 40 min. Na úspešné zvládnutie skúšky potrebujete mať 24 správnych odpovedí. Testy sú vyhodnotené automaticky a po skúške sa dozviete svoj výsledok testu. Skúška ešte podlieha schváleniu, po schválení dostanete emailom oznámenie o výsledku odbornej skúšky.

Na skúške je skúšobný komisár, ktorý Vám poskytne všetky inštrukcie a treba sa riadiť jeho pokynmi. Pred skúškou prebieha prezentácia účastníkov a je potrebné mať pri sebe doklad (občiansky preukaz, pas, doklad od polície).

Účastník bez dokladu totožnosti nebude pripustený k skúške.

?
Môžem vykonať viac skúšok v jeden deň?

Áno, v tom prípade je potrebné v prihláške vybrať viac sektorov. Na každom z termínov si môžete vybrať ľubovoľný sektor.

?
Kedy bude skúška schválená?

Lehota na schválenie skúšok je 30 dni, snažíme sa tento čas minimalizovať. Zápisnice a prezenčné listiny zo skúšok sa poštou doručujú do sídla Slovenskej bankovej asociácie. Skúšku schvaľuje predseda resp. podpredseda skúšobnej komisie spravidla vždy v pondelok za skúšky vykonané a doručené v predchádzajúcom týždni. Po schválení sa Vám automaticky pošle emailom oznámenie o výsledku odbornej skúšky, ktorého prílohou je osvedčenie o vykonaní skúšky (v prípade úspešného vykonania skúšky).

?
Chcem prihlásiť na skúšku viac účastníkov?

V tomto prípade je potrebné pri vyplnení prihlášky zvoliť voľbu „Prihláška viac osôb“ a postupovať podľa pokynov resp. kontaktujte nás.

?
Neviem nájsť osvedčenie o vykonanej skúške?

Osvedčenie o skúške Vám bolo zaslané emailom ako príloha pri oznámení o výsledku odbornej skúšky. Všetky Vami získané osvedčenia nájdete aj po prihlásení do portálu SBAeduca v záložke skúšky / moje skúšky.

?
Ako sa odhlásim zo skúšky?

Zo skúšky sa môžete bez uvedenia dôvodu odhlásiť 7 dní pred konaním skúšky. V prípade, že sa odhlásite po tomto termíne uhradený poplatok Vám nebude vrátený. Výnimku tvorí iba náhla zmena zdravotného stavu, ktorú je nutné preukázať lekárskym potvrdením zaslaným elektronicky na adresu podpora@sbaeduca.sk najneskôr v deň konania skúšky.

Ak chcete vrátiť poplatok za skúšku, bude Vám vystavený dobropis. Pošlite nám email a v ňom uveďte číslo účtu na ktorý má byť poplatok vrátený.

?
Ako si zmením termín skúšky?

Ak si chcete zmeniť termín skúšky napíšte nám e-mail na adresu podpora@sbaeduca.sk

V texte je dôležité uviesť svoje meno, mesto, dátum, čas skúšky a sektor na ktorý ste prihlásený a nový termín skúšky, ktorý ste si vybrali z ponuky voľných termínov uvedených na našej stránke. Takúto zmenu Vám vždy potvrdíme spätným e-mailom.

?
Ako si zmením sektor, z ktorého chcem absolvovať odbornú skúšku?

Ak si chcete zmeniť sektor skúšky napíšte nám e-mail na adresu podpora@sbaeduca.sk

V texte je dôležité uviesť svoje meno, mesto, dátum, čas skúšky a sektor na ktorý ste prihlásený a napísať nový sektor za to to chcete zmeniť. Takúto zmenu Vám vždy potvrdíme spätným e-mailom.

?
Kde nájdem skúšobné testy?

Skúškový test nájdete v časti SKÚŠKY/TESTY A OTÁZKY. Stačí si vybrať sektor a systém Vám vždy ponúkne nový náhodne vygenerovaný test z rovnakej databázy ako na skúške. Počet spustení testov nie je obmedzený. Na spustenie testov nie je potrebné byť prihlásený v aplikácii.

?
Kedy dostanem osvedčenie o absolvovaní vzdelávania?

Na získanie osvedčenia o vzdelávaní je potrebné splniť všetky podmienky stanovené pri jednotlivých kurzoch. Podmienky jednotlivých lekcií sú stanovené podľa ich rozsahu a náročnosti.

Splnené lekcie budú farebne odlíšené modrou farbou. Po splnení všetkých podmienok Vám systém automaticky vygeneruje osvedčenie o vzdelávaní a pošle ho na Váš e-mail.

Všetky svoje osvedčenia nájdete aj na svojom užívateľskom konte v časti Skúšky/Moje skúšky.

?
Nemôžem nájsť svoje osvedčenia o vzdelávaní a neviem sa prihlásiť na svoje užívateľské konto?

Ak ste medzičasom zmenili e-mail a už sa neviete prihlásiť na svoje pôvodné užívateľské konto napíšte nám e-mail na podpora@sbaeduca.sk. V texte uveďte Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a na nový e-mail Vám pošleme všetky existujúce osvedčenia.

?
Vyplnil som prihlášku na skúšku a nemám faktúru?

Prihlášky sa pred spracovaním kontrolujú a následne je vygenerovaná faktúra zaslaná emailom. Tento proces nie je plne automatický a spracovanie prebieha spravidla nasledovný pracovný deň.

?
Pri platbe FA som zabudol uviesť variabilný symbol?

V takomto prípade nám prosím, zašlite emailom dodatočné informácie o platbe, aby sme mohli Vašu úhradu spárovať napr. č. účtu z ktorého bola vykonaná úhrada, čo bolo uvedené v poznámke a pod...

?
Prečo som dostal faktúru na 0€?

Po spracovaní Vašej prihlášky Vám zašleme Zálohovú faktúru. Pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol a dodržať termín splatnosti. Táto faktúra nie je daňový doklad.

Po prijatí platby Vám zašleme Faktúru k platbe kde je síce uvedená fakturovaná suma, ale zároveň je uvedené: „K úhrade: 0,00 €“, lebo bola uhradená záloha. Túto faktúru nie je potrebné uhrádzať.

Po vykonanej skúške Vám zasielame Riadnu faktúru (vyúčtovacia faktúra po dodanej službe) kde je uvedené: „Fakturovaná suma spolu: 0,00 €“ a tiež „K úhrade : 0,00 €“. Túto faktúru nie je potrebné uhrádzať.

?
Po prihlásení na svoje užívateľské konto mám neaktuálne fakturačné údaje?

Ak sa chcete prihlásiť na nový termín skúšky a na svojom užívateľskom konte máte neaktuálne fakturačné údaje prosím pošlite nám prihlášku ako nový používateľ – teda neprihlasujete sa zo svojho konta. V takomto prípade nám znova vyplníte svoje osobné aj fakturačné údaje.

?
Mám uvedené nesprávne údaje?

Je dôležite mať správne osobné údaje nakoľko sa tieto kontrolujú pri prezentácii na skúške a následne sú uvedené aj na Vašich osvedčeniach o odbornej skúške a vzdelávaní.

Po prihlásení do portálu SBAeduca môžete požiadať o zmenu údajov kliknutím na záložku môj profil. Následne kliknite na zmena mojich údajov a vyplníte resp. zmeníte správne údaje.