e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Kontakt

Našim cieľom je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a dostupnosť informácií. Preto Vám radi zodpovieme vašu otázku zaslanú prostredníctvom uvedeného krátkeho formulára.

Skôr ako takto urobíte, pozrite si prosím časté otázky, čím zvýšite vašu šancu na skoršiu odpoveď.

Predmet
Správa
Váš email

Informujte sa

?Kedy sa obrátiť na Vašich správcov, a kedy na Správca portáli SBA Educa?

Pokiaľ ide o otázky interného charakteru napr. Prečo ja mám robiť skúšku? Aký typ skúšky potrebuje moja pracovná pozícia? Mám si to zadať ako služobnú cestu? Budem prestupovať na inú pozíciu, stále potrebujem skúšku? ... a pod, tak sa prosím obráťte na správcov vo vašej organizácii

Pre ostatné otázky týkajúce sa aplikácie SBA Educa kontaktujte správca portálu SBA Educa .


iVaši správcovia ()

iV otázkach správy portálu

Mgr. Henrieta Imamovič
email: podpora@sbaeduca.sk
tel: +421 911 117 778

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0635155890 / 0900
IBAN: SK44 0900 0000 0006 3515 5890
SWIFT: GIBASKBXPortál spravuje

LOGOSINFO s.r.o.